Sigurnosna vrata sa oblogom vratnog krila i štoka u dekorima sobnih vrata.
Moguća izrada sigurnosnih vrata sa furniranom oblogom vratnog krila i štoka ili oblogom od drvenih lamela.