pjeskarenje

Pjeskarenje je dekorativna obrada stakla koja pod visokim pritiskom izbacuje mlaz sitnog pijeska i na taj način dobivamo zamućen trag. Moguća je izrada tekstova i motiva.