Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja vrijede za kupce s prebivalištem na području Republike Hrvatske. 
 
Kupac je svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba koja prihvaća naše uvjete poslovanja. 
 
Sklapanje ugovora na daljinu izvan poslovnih prostorija moguće je samo putem telefona i elektroničkim putem.
 
Ukoliko izvršite uplatu nakon primitka naše ponude, smatra se da ste prihvatili naše opće uvjete prodaje koje su definirani u ponudi.
  
 
PLAĆANJA
Plaćanje se vrši po primitku ponude. Uplatu je potrebno izvršiti do navedenog datuma iz stavke OPCIJA PONUDE. Ukoliko se plaćanje ne izvrši do navedenog datuma, ponuda se smatra nevažećom.
 
NAČIN PLAĆANJA
– uplatom u pošti, banci, FINI ili internet bankarstvom 
 
UVJETI ISPORUKE
Ukoliko na ponudi nije navedeno drugačije, kupac sam snosi troškove prijevoza ili sam preuzima robu na našem skladištu.
 
VRIJEME ISPORUKE
Isporuka u roku 8 – 30 dana ovisno o raspoloživosti robe na skladištu.
 
REKLAMACIJA, PISANI PRIGOVORI, POVRAT, ZAMJENA
U slučaju Vašeg nezadovoljstva, možete uputiti prigovor. Prigovor je moguće podnijeti putem telefona 098/9942-592 te pismeno putem e-maila 
silikat.so@gmail.com ili u poslovnici Silikat. 
 
Zbog što bržeg odgovora molimo Vas da u prigovoru navedite broj ponude, broj računa i vašu kontakt informaciju.
Silikat j.d.o.o. potvrdit će primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor Vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog pisanog prigovora.
 
Kupac ima pravo na povrat u slučaju isporuke robe koja nije naručena, robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu (materijalnih nedostataka). 
 
U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni kupljenom robom, istu možete zamijeniti za drugu robu ili novac unutar 14 dana od primitka. Za ostvarenje ovog prava potrebno je neoštećenu i neupotrebljenu  robu vratiti u originalnom pakiranju. 
U slučaju povrata robe do kojeg nije došlo zbog propusta trgovca, kupac sam snosi troškove povrata. 
 
 
TRAJANJE I RASKID UGOVORA
Ugovor kojeg kupac sklapa s poduzećem Silikat j.d.o.o. smatra se sklopljenim u trenutku plaćanja ponude, odnosno isporuke robe. 
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača kupac može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Uvjet za raskid ugovora je da nas kupac, unutar dogovorenog roka, pismeno obavijesti jasnom, nedvosmislenom izjavom putem e-maila ili poštom. U slučaju jednostranog raskida ugovora izvršit ćemo povrat uplaćenog novca nakon što nam roba bude vraćena, a najkasnije 14 dana od primitka povrata robe. 
 
Troškove povrata robe kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko roba ne može biti vraćena dostavnom službom, kupac se može obratiti nama radi pribavljanja obavijesti o načinu povrata proizvoda.
 
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat nepravilnog rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja  i funkcionalnosti robe. 
 
Isključuje se pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko je roba izrađena po specifikaciji kupca ili jasno prilagođena kupcu.  
 
Sve informacije o pravu kupca možete pročitati na linku: